!trpst#/trp-gettext>

Kết quả lọc cho !trpst#/trp-gettext>
bởi các kết nối khủng hoảng
Đường dây khủng hoảng 24 giờ cung cấp trợ giúp ngay lập tức cho các cá nhân, gia đình và bạn bè của những người gặp khủng hoảng về tình cảm.
bởi Dự án Dove
Đảo Vashon hỗ trợ miễn phí cụ thể cho những người sống sót sau bạo lực giữa các cá nhân. Gọi điện thoại hoặc nhắn tin cho các dịch vụ tiếp nhận. Dịch vụ ngôn ngữ Tây Ban Nha có sẵn.
bởi LifeWire
Đường dây trợ giúp 24 giờ. Tổ chức hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình có trụ sở tại Bellevue phục vụ Hạt Đông và Quận Bắc King.
bởi mẹ quốc
Các dịch vụ văn hóa, vận động, cố vấn và dịch vụ phòng chống vô gia cư để kỷ niệm và truyền cảm hứng cho sự thành công của các gia đình người Mỹ bản địa.
bởi API CHAYA
Đường dây trợ giúp hỗ trợ những người sống sót sau bạo lực gia đình ở Nam Á, Châu Á, Thái Bình Dương và tất cả các cộng đồng người nhập cư bằng nhiều ngôn ngữ (tiếng Trung, tiếng Tagalog, tiếng Hindi, tiếng Nhật, tiếng Việt, tiếng Anh)
viVietnamese