Nói chuyện với bác sĩ qua điện thoại, video hoặc ứng dụng di động bất cứ lúc nào. Không cần bảo hiểm. Có phí dịch vụ.

24/7 Doctors
Talk to a Doctor by Phone, Video or Mobile App Anytime.
– No Insurance Needed
– Unlimited Doctor Visits
– No Co-pays or Deductibles
– New Prescriptions & Refills
– Includes Your Entire Family

TelemedFirst offers 24/7 Virtual Doctors. Access a live doctor 24 hours a day 7 days a week by Phone, Video or App. Get unlimited Doctor Visits for only $29.95.

To learn more about this resource, please visit:

Status

Khu vực

Topics

Who is it for?

Languages:

Câu hỏi ngay lập tức về sức khỏe của bạn?
Đường dây nóng y tế công cộng quận King 
206-477-3977

viVietnamese