>>
https://handbook.creative-sector.org/vi/managing-finances-during-crisis/

Financial Sustainability

Managing money for business and individuals

No sector is more dramatically affected than the creative sector, especially the parts of it that consist of live events and gatherings.  As we occupy this new extended reality, our first step is to support each other in protecting our health and financial stability during this time of enormous change.

In March, Congress approved the Coronavirus Aid, Relief and Economic Security Act (CARES Act).  This economic stimulus package includes a number of strategies for keeping business and employment intact during the crisis, while ensuring funding for individuals throughout the country in the form of a stimulus check and expanded unemployment benefits.Learn more about the whole package of federal stimulus efforts at this helpful CARES Act FAQ for individuals by the New York Times.  

Otherwise, maintaining your financial sustainability during this time depends on your situation.  You may be trying to keep a business and employees going, or to temporarily shut it down.  You may be dealing with a family, or just yourself.

In any case, there are options to explore.  Personally, you may end up accessing savings, suspending rent and utilities, applying for unemployment or SBA loans, utilizing mutual aid resources, or some combination.  As a business, you may consider lay-offs or temporary closures. Or you may find relief from one or mutliple SBA or other lending programs. 

Look below for more details on navigating the resources and options available nationally and locally. 

And if you are located in Washington State, consider signing up for a session with an expert from Artists Up, who can help navigate the available resources.


Financial Relief for Individuals and Families

Navigating the challenges of lost work and lost income are challenging for anyone at anytime.  But during COVID, it is especially a burden.  Fortunately, there are many options.  Please visit our other articles about Financial Survival for more information on the following.

Unemployment Insurance benefits aren’t usually an option for those of us that are self-employed.  Whether you are applying as a laid-off employee or as a self-employed worker, benefits are currently expanded throughout the country. Here are three articles that may be helpful for you:

Otherwise, picking your path through the pandemic isn’t easy but there are some guideposts.  Finding additional funding support is an option for many creatives.  You might consider asking for a break or a delay on rent and utilities.  There may be options to delay credit card and other debt payments.  And you might access food and other basic needs through aid programs.  Whatever your route, don’t suffer alone and without support.  Reach out for help.

Here are some more detailed articles on these topics:


Financial Relief for Businesses

Kiểm tra các tài nguyên địa phương này để biết thông tin cập nhật về hỗ trợ doanh nghiệp và tổ chức:

The programs and resources listed on this page may have shifting timelines and funding availability that may be driven by the volume requests or applications they receive.

Small Business Administration (SBA) Loans​

The CARES Act was passed by Congress in March to provide economic relief to workers and businesses nationwide, including critical funding for  Small Business Administration (SBA) programs and enhanced unemployment benefits. For information about unemployment benefits in Washington State, especially the elements for businesses and employers, check out Unemployment for Employers.

Payroll Protection Program (PPP)​

Chương trình bảo vệ tiền lương (PPP) is a loan designed to provide a direct incentive for small businesses and non-profit organizations to keep their workers on the payroll. The loan may be fully forgiven if the funds are used for payroll costs, interest on mortgages, rent, and utilities (at least 75% of the forgiven amount must have been used for payroll). More information about applying for forgiveness for the PPP is available here.

Economic Injury Disaster Loans (EIDL)​

Cho vay thảm họa kinh tế (EIDL) là các quỹ cứu trợ khẩn cấp SBA hỗ trợ tiền mặt ngay lập tức lên tới $10.000. Bạn có thể nhận các khoản vay này và vẫn đăng ký và nhận các khoản vay theo hình thức PPP, nhưng EIDL sẽ được xem xét với số tiền được tha cho PPP.

More About the SBA​

For more information about the SBA and the loan programs above, please check out the full article on SBA Loan Programs, and/or visit any of the following:

Creative Sector Employer Benefits​

 • Lợi ích Nhà nước Washington cho Chủ sử dụng lao động bao gồm cả thất nghiệp.
 • Hỏi đáp thất nghiệp cụ thể cho người sử dụng lao động từ Cục An ninh Việc làm WA bảo đảm nếu bạn có thể trả khoản chênh lệch giữa trợ cấp thất nghiệp và tiền lương của nhân viên, nhận trợ giúp qua điện thoại, nộp giấy tờ, đóng cửa vĩnh viễn và hơn thế nữa.
 • Câu hỏi thường gặp về thất nghiệp của Hoa Kỳ với các giải thích cụ thể của ngành về một số mở rộng thất nghiệp bao gồm:
  • Hỗ trợ bồi thường thất nghiệp cho các tổ chức phi lợi nhuận có các thỏa thuận hoàn trả tiền khác với các chương trình thất nghiệp của nhà nước (p2)
  • Người lao động tự làm và người lao động trong nền kinh tế hợp lệ đủ điều kiện nhận bồi thường thất nghiệp (p2)
  • Trợ cấp thất nghiệp cho người lao động trong nghệ thuật biểu diễn và các ngành công nghiệp khác sắp bắt đầu hợp đồng mới và họ đã bị hủy do sự bùng phát COVID-19 (p3)

Bills, Rent, Insurance & Taxes​

Other Relief Funding Grants & Loans​

 • Tài trợ khẩn cấp cho doanh nghiệp nhỏ ở Washington: Thống đốc Inslee đã công bố chương trình $5 triệu mới để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi sự bùng phát COVID-19. Các doanh nghiệp có tối đa 10 nhân viên toàn thời gian (FTE) có thể nộp đơn xin trợ cấp một lần lên tới $10.000. Ứng dụng là thông qua tổ chức phát triển kinh tế quận / khu vực của bạn.
 • Quỹ bình ổn doanh nghiệp thành phố Seattle cấp các doanh nghiệp có ít hơn 5 nhân viên (quỹ này hiện đang đóng cho các ứng dụng)
 • King County Small Business Assistance Program has help for small businesses located in unincorporated King County, including up to $5,000 grants and coaching on loans and other resources.
 • Danh sách tác động kinh doanh COVID-19 nguồn tài chính và thông tin về tiếp cận các khoản vay bao gồm các khoản vay Quản trị doanh nghiệp nhỏ.
 • Thủ công3 cung cấp các khoản vay lãi suất thấp cho các tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp nhỏ tại cộng đồng ở Washington và Oregon, với tiêu chí linh hoạt hơn các tổ chức tài chính truyền thống. Họ cũng có một trang tài nguyên cho kinh doanh.
 • Các quỹ cứu trợ lớn cho các tổ chức và doanh nghiệp nghệ thuật bao gồm:
  • Quỹ cứu trợ văn hóa quận 4 cho các tổ chức và cá nhân sẽ phân phối $1 triệu trong những tháng tới. Các ứng dụng hiện đang mở cho các tổ chức ở Quận King có nhiệm vụ chính liên quan đến nghệ thuật, di sản hoặc bảo tồn. Vòng tài trợ đầu tiên sẽ được phân phối bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5.
  • Quỹ phản hồi COVID-19 của Quỹ Seattle: làm việc với các cộng đồng bị ảnh hưởng không cân xứng bởi coronavirus và hậu quả kinh tế của vụ dịch.
  • Giữ cho công nhân khỏe mạnh và an toàn: quỹ phòng thương mại đô thị Seattle cung cấp hỗ trợ tiền mặt ngay lập tức được thiết kế để giúp chủ nhân tiếp tục cung cấp bảo hiểm y tế không bị gián đoạn cho nhân viên của họ và giữ an toàn cho nhân viên bằng cách bù đắp chi phí vệ sinh bổ sung và cung cấp an toàn.
  • Tài trợ quốc gia cho nghệ thuật để phân phối $75 triệu viện trợ cho các tổ chức nghệ thuật có nhu cầu. Thời gian vẫn là TBD.
  • Gói phục hồi nghệ thuật $1.1 Million ban đầu của Thành phố Seattle để hỗ trợ công nhân sáng tạo và các tổ chức văn hóa nghệ thuật. Không có ứng dụng được yêu cầu, và tiền đã được phân bổ. (Quỹ này hiện đang đóng cửa).

Other Business Tips

Tham gia cập nhật hàng tuần thông qua Văn phòng kinh doanh nhỏ của Văn phòng phát triển kinh tế Seattle COVID-19 tác động đến hội thảo trực tuyến hàng tuần 

Photo by Maria Molnarova on Unsplash

Câu hỏi ngay lập tức về sức khỏe của bạn?
Đường dây nóng y tế công cộng quận King 
206-477-3977

viVietnamese