Cẩm nang COVID-19
for the Creative Sector

Đây là thời điểm quan trọng khi chúng tôi làm việc để làm chậm sự lây lan của COVID-19, hỗ trợ hệ thống y tế của chúng tôi và cứu sống. Đây cũng là thời điểm quan trọng đối với cộng đồng sáng tạo với tư cách cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Và tất cả chúng ta đang làm việc để thích nghi và tiến về phía trước trong thực tế mới.

This handbook offers resources to take care of yourself and your family; to support the arts and culture community; and to prepare for recovery.

For immediate questions about your health, call the King County Public Health Hotline:  206-477-3977

 • How to protect personal health and safety, access healthcare, health insurance, and other health resources.

 • The current guidelines and information on safe business operations during Washington's 'Safe Start' process, especially events and venues.

 • Resources for individual artists and creative workers on unemployment, funding, rent assistance, loans & debt, tax relief and more.

 • Creative sector info for organizations and businesses including funding and loans, tracking loses, working with unemployment, taxes, and more.

 • A dynamic, fliterable resource directory with listings by creative sector on support aimed specifically at the creative community and workers.

 • Tình nguyện, quyên góp tiền hoặc vật tư và các kết nối khác để hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi

Cẩm nang COVID-19
cho các ngành công nghiệp sáng tạo

Đây là một thời điểm quan trọng để làm chậm sự lây lan của COVID-19, hỗ trợ hệ thống y tế của chúng tôi và cứu sống. Đây cũng là thời điểm quan trọng đối với cộng đồng sáng tạo với tư cách cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Và tất cả chúng ta đang làm việc để thích nghi và tiến về phía trước trong thực tế mới.

Cuốn cẩm nang này đang được cập nhật nhanh chóng để tập hợp các nguồn lực để chăm sóc bản thân và gia đình bạn; để hỗ trợ cộng đồng văn hóa nghệ thuật; và để chuẩn bị cho sự phục hồi.

Câu hỏi ngay lập tức về sức khỏe của bạn? Đường dây nóng y tế công cộng quận King 206-477-3977

 • How to protect personal health and safety, access healthcare, health insurance, and other health resources.

 • The current guidelines and information on safe business operations during Washington's 'Safe Start' process, especially events and venues.

 • Resources for individual artists and creative workers on unemployment, funding, rent assistance, loans & debt, tax relief and more.

 • Creative sector info for organizations and businesses including funding and loans, tracking loses, working with unemployment, taxes, and more.

 • A dynamic, fliterable resource directory with listings by creative sector on support aimed specifically at the creative community and workers.

 • Tình nguyện, quyên góp tiền hoặc vật tư và các kết nối khác để hỗ trợ cộng đồng của chúng tôi

Tin tức

viVietnamese
en_USEnglish es_MXSpanish ru_RURussian zh_HKChinese viVietnamese